Spør våre advokater!

Har du vært utsatt for hendelser eller skade som kan gi deg rett til erstatning? Våre advokater kan hjelpe deg med vurderingene og erstatningskrav.

I svært mange tilfeller kan du få dekket utgiftene til advokat for å forfølge et erstatningskrav, enten fordi det offentlige eller forsikringsselskapet bidrar med økonomisk dekning av juridisk bistand fra oss. Ta kontakt, så finner vi raskt ut av om du har muligheter til å få dekket advokatutgifter. Du kan ringe oss på +47 482 81 100, eller sende inn skjemaet.

Voldsoffererstatning

Har du krav på erstatning?

  • Voldsoffererstatning etter partnervold eller seksuelle overgrep/voldtekt
  • Erstatningskrav mot skadevolder etter vold
  • Tap av forsørger
  • Erstatning etter trafikkulykker
  • Pasientskadeerstatning
  • Yrkesskade

Les mer om voldsoffererstatning her

Send melding til våre advokater - få raskt svar

hCaptcha

Ved å trykke "Send", aksepterer du våre personvernvilkår.

Våre advokater hjelper med søknad om voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er en statlig erstatning til voldsofre. Den gjelder for personskader oppstått som følge av straffbare handlinger. Denne formen for erstatning er hjemlet i lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling, voldsoffererstatningsloven.

Våre advokater kan gi deg råd om hvordan du skal gå frem for å søke voldsoffererstatning. Om du får tilkjent erstatning er ikke avhengig av utfallet av straffesaken. Du kan fortsatt få voldsoffererstatning selv om saken er henlagt. Utgifter til advokat vil i disse tilfellene stort sett være dekket gjennom det offentlige.

Ved de mest alvorlige straffbare handlinger, som drap, voldtekt, enkelte andre seksuelle overgrep og familievold, gir loven automatisk rett til bistandsadvokat. Også i andre tilfeller kan det være grunnlag for å søke om bistandsadvokat. Vi har lang erfaring som bistandsadvokater innen slike saker, og hjelper deg selvsagt med å søke voldsoffererstatning.

Du skal få utgiftene dine dekket

Det er viktig at du tar vare på dokumentasjon av eventuelle legebesøk og behandlinger, samt andre type utgifter du kan ha hatt i forbindelse med hva du er blitt utsatt for. Be også legen om å dokumentere skadene dine, og ta gjerne bilder av blåmerker og andre skader.

Dersom du lider et økonomisk tap, eller skaden gir deg varige mén, er det viktig at du får erstatning for dette. Det er også viktig å merke seg at psykisk skade, likestilles med fysisk i denne sammenheng.

Disse har krav på voldsoffererstatning

Har du vært utsatt for et overfall, blitt slått ned, utsatt for seksuelle overgrep eller andre straffbare handlinger har du ofte krav på voldsoffererstatning. Også barn som har opplevd vold mot sine nærmeste kan også ha krav på erstatning. Ved dødsfall etter vold kan de etterlatte ha krav på voldsoffererstatning.