Lenker

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

Krisesenteret i Asker og Bærum - Døgnåpent krisesenter i Asker og Bærum

Drammensregionens interkommunale krisesenter - Døgnåpent krisesenter i Drammen

Kongsberg krisesenter på Facebook

Krisesentrene sentralt - Krisesentersekretariatet

BRIS - Kompetanse og støttesenter mot seksuelle overgrep, Drammen

Krisesenteret i Vestfold - Døgnåpent tilbud i Vestfold-kommunene

Krisesenteret i Telemark - Døgnåpent tilbud i Skien

Norasenteret - Senteret mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Alarmtelefon 116111 - Alarmtelefon for barn og unge

Justisdepartementet - temasider om familievold

Politiets veileder for arbeid med vold i nære relasjoner - håndbok fra  Politidirektoratet

Reform - Ressurssenter for menn

Juriske nettressurser

Lovdata - alle norske lover og forskrifter.

Riksadvokaten - nettsted for den høyere påtalemyndigheten.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen - domstolen har sete i Strasbourg og håndhever de europeiske menneskerettighetene.

Domstolene - portalen for norske domstoler. Her beskrives blant annet hvordan saker i retten foregår.

Kriminalomsorgen - portal for Kriminalomsorgen, som iverksetter straffegjennomføring.

JUSS-BUSS - Rådgivningstjeneste fra juridiske studenter, visstnok uten buss.

JURK - Juridisk rådgivning for kvinner.