Lenker

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

Krisesenteret i Asker og Bærum - Døgnåpent krisesenter i Asker og Bærum
Drammensregionens interkommunale krisesenter - Døgnåpent krisesenter i Drammen
Kongsberg krisesenter på Facebook
Krisesentrene sentralt - Krisesentersekretariatet
BRIS - Kompetanse og støttesenter mot seksuelle overgrep, Drammen
Krisesenteret i Vestfold - Døgnåpent tilbud i Vestfold-kommunene
Krisesenteret i Telemark - Døgnåpent tilbud i Skien
Norasenteret - Senteret mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark
Alarmtelefon 116111 - Alarmtelefon for barn og unge

Justisdepartementet - temasider om familievold
Politiets veileder for arbeid med vold i nære relasjoner - håndbok fra Politidirektoratet
Reform - Ressurssenter for menn

Juriske nettressurser

Lovdata - alle norske lover og forskrifter.
Riksadvokaten - nettsted for den høyere påtalemyndigheten.
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen - domstolen har sete i Strasbourg og håndhever de europeiske menneskerettighetene.
Domstolene - portalen for norske domstoler. Her beskrives blant annet hvordan saker i retten foregår.
Kriminalomsorgen - portal for Kriminalomsorgen, som iverksetter straffegjennomføring.
JUSS-BUSS - Rådgivningstjeneste fra juridiske studenter, visstnok uten buss.
JURK - Juridisk rådgivning for kvinner.

Send melding til våre advokater - få raskt svar