Personvernerklæring

Formålet med innsamling og lagring av data i Advokatoriet AS er å foreta lovpålagt kontroll, hindre hvitvasking, sikre våre klienters interesser, og redusere tidsbruk og dermed kostnader for våre klienter.

Daglig leder er behandlingsansvarlig etter GDPR/personpplysningsloven.

Vi er pålagt å utføre kontroll av legitimasjon av nye klienter, og lagrer blant annet personaliaopplysninger som navn, fødselsnummer, adresse, mailadresse mv. I den grad det er nødvendig for å løse våre oppdrag, innhenter vi også informasjon fra motparter, domstoler, politi, påtalemyndighet eller andre offentlige myndigheter.

Grunnlaget for innhentingen og registreringen er klientens samtykke, som gis i klientavtale mellom firmaet og klienten. Vi kan ikke påta oss oppdrag, hvis ikke klienten gir oss de opplysningene vi trenger for å løse oppdraget.

Registrerte opplysninger hos oss kan bli brukt som del av oppdraget for klienten, blant annet overfor retten eller andre aktører innen justissektoren, samt overfor motparter og deres representanter. Opplysninger kan også bli brukt i anledning innhenting av dokumenter eller data fra andre aktører, i den hensikt å ivareta våre klienters rettssikkerhet.

Når en sak avsluttes hos oss, blir den arkivert ut fra to formål: Det ene er at klienten skal ha mulighet til å gjenfinne data som kan være viktig for å ivareta klientens interesser senere, det annet er for å sikre notoritet og ivareta krav til advokatvirksomheten.

Våre klienter får tilgang til vår krypterte portal, hvor klienter også har adgang til å legge inn og motta data med høy grad av sikkerhet mot innsyn. Registrerte kan til enhver tid be om innsyn i hva slags data som er registrert.

Advokatoriet AS har interne rutiner for å ivareta våre klienters personvern, og har også systemer som sørger for krypterte dataforbindelser. Vi kan ikke gå i detalj om våre rutiner av sikkerhetsgrunner.

Her ser du en oversikt over vår databehandling og våre rettslige grunnlag for behandlingen av data:

Etablering av klientforhold og administrasjon av klientforholdet

Behandlingsgrunnlag alminnelige personopplysninger

GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke fra den registrerte)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav b (avtale med privatklienten)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav c (oppfylle rettslig forpliktelse, f.eks:
Hvitvaskingsloven §§ 4 (2) nr. 3, jf. 17 og 18)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav e (allmennhetens interesse)

Behandlingsgrunnlag sensitive personopplysninger

GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav a (samtykke fra den registrerte)
GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav b (avtale med privatklienten)
GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav)

Sakshåndtering

Behandlingsgrunnlag alminnelige personopplysninger

GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke fra den registrerte)

Behandlingsgrunnlag sensitive personopplysninger

GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav a (samtykke fra den registrerte)
GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav)
GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav e (opplysninger offentliggjort av den registrerte)

Kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker)

Behandlingsgrunnlag alminnelige personopplysninger

GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining)

Behandlingsgrunnlag sensitive personopplysninger

Bør ikke inneholde sensitive personopplysninger.
GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav a (samtykke fra den registrerte)
GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav)

Lagring/oppbevaring av saksdokumenter

Behandlingsgrunnlag alminnelige personopplysninger

GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav b (avtale med privatklienten)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav c (oppfylle rettslig forpliktelse, f.eks hvitvaskingsloven §§ 4 (2) nr. 3, jf. 17 og 18)

Behandlingsgrunnlag sensitive personopplysninger

GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav a (samtykke fra den registrerte)
GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav)
GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav e (opplysninger offentliggjort av den registrerte)

Klientadministrasjon

Behandlingsgrunnlag alminnelige personopplysninger

GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav b (avtale med privatklienten)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining)

Behandlingsgrunnlag sensitive personopplysninger

GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav)

Markedsføring

Behandlingsgrunnlag alminnelige personopplysninger

GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke fra den registrerte)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining)

Administrasjon av ansatte

Behandlingsgrunnlag alminnelige personopplysninger

GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav b (avtale med den ansatte)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav c (oppfylle rettslig forpliktelse)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke fra den registrerte, forutsatt reell frivillighet)

Behandlingsgrunnlag sensitive personopplysninger

GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav b

Fakturering

Behandlingsgrunnlag alminnelige personopplysninger

GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav b (avtale med privatklienten)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav c (oppfylle rettslig forpliktelse)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining)

Behandlingsgrunnlag sensitive personopplysninger

GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav)

Sikkerhet (f.eks. logger på servere, avdekking, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser)

Behandlingsgrunnlag alminnelige personopplysninger

GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav c (oppfylle rettslig forpliktelse)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining)
Behandlingsgrunnlag sensitive personopplysninger

GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav)

Våre brukeres tillit er av største viktighet for oss og derfor følger vi en strikt integritetspolicy. Den forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn og anvender informasjonskapsler (cookies), og hvordan vi beskytter brukernes integritet.

Bruk av informasjonskapsler og andre måleverktøy

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre det lettere å bruke våre websider og kan brukes for å personalisere visse deler av innholdet. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av din nettleser. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan våre brukere har surfet på og anvendt våre nettsider, og om hvilken nettleser de har brukt.

Vi anvender statistikk om brukere og trafikk/trafikkleverandører i aggregert form. Statistikken inneholder aldri noen form for personlig informasjon, alt er anonymt. IP-adresser lagres ikke i vår database der vi lagrer atferd på nettstedet, derfor kan informasjon om deg som bruker aldri kobles sammen med din identitet. Din IP-adresse lagres av sikkerhetsmessige årsaker bare i de tilfeller du selv aktivt registrerer deg på nettstedet.

Formål:

  • Utvikle og forbedre nettstedet gjennom å forstå hvordan det anvendes.
  • Beregne og rapportere brukerantall og trafikk.
  • Gjøre det lettere for deg å navigere på nettstedet.
  • Gjøre det mulig for systemet å kjenne igjen faste brukere for å kunne tilpasse tjenestene.
  • Iblant anvender vi tredjepartsinformasjonskapsler fra andre firma for å gjøre markedsundersøkelser og trafikkmålinger, og for å forbedre funksjonaliteten på nettstedet.

Slik forhindrer du at informasjonskapsler lagres

Du kan slette informasjonskapsler fra din harddisk når som helst, men dette gjør at dine personlige innstillinger forsvinner. Du kan også endre innstillingene i din nettleser slik at den ikke tillater at informasjonskapsler lagres på din harddisk. Dette gir imidlertid dårligere funksjonalitet på visse websider, kan forhindre tilgang til medlemssider og gjøre at deler av innhold og enkelte funksjoner ikke blir tilgjengelige.

Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics kan dette deaktiveres på adressen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mer informasjon om hvordan du kan unngå informasjonskapsler kan du lese på http://www.allaboutcookies.org.

Til hovedsiden