Foreldreansvar, daglig omsorg og samvær

Tvist om barn? Du kan være trygg på at vi kan gi gode råd tilpasset din situasjon, eller argumentere for deg i retten. Vårt lille firma har nær 50 års erfaring fra rettssalen. Send inn skjemaet eller ring +47 482 81 100 for en gratis og uforpliktende samtale, når du har flere spørsmål enn svar.

Vi er tilgjengelige når du trenger det, vi er rimelige - og vi er med deg hele veien.

Barnets beste i fokus

I en barnefordelingssak vil bestemmelser i barneloven gjøre seg gjeldende. Loven omfatter både foreldrenes plikter og rettigheter, så vel barnets rettigheter. Sentralt står prinsippet om at løsningen i en barnefordelingssak skal være til barnets beste. I alle tilfeller vil det naturligvis derfor være best om dere som foreldre klarer å komme til enighet, med utgangspunkt i hva som vil være det beste for barnet. Her vil det blant annet være aktuelt å vurdere foreldrenes omsorgsevne, geografisk avstand mellom foreldrenes bosted samt sosiale konsekvenser av en eventuell flytt, herunder barnets tilknytning til foreldrene, søsken, venner og nærmiljøet.

Når barnet er syv år, har det også rett til å si sin mening om hvem av foreldrene det ønsker å bo hos. Etter at barnet har fylt tolv år skal dets mening tillegges stor vekt, selv om det er foreldrene som tar den endelige avgjørelsen frem til barnet fyller 18 år.

Sentrale aspekter i en barnefordelingssak

En barnetvist kan oppstå som følge av et samlivsbrudd, men også når foreldrene ikke er i et forhold når barnet blir født. Viktige elementer i en barnefordelingssak er hvor barnet skal ha fast bosted, fordeling av samvær mellom barnets foreldre samt hvem som skal ha foreldreansvaret. I utgangspunktet har dere som foreldre full avtalefrihet når det kommer til hvordan samværet skal fordeles, og dere står dermed fritt til å finne den løsningen som passer deres situasjon best. Dersom dere ikke klarer å komme til enighet kan saken bringes inn for domstolen. Det er da krav om at dere har vært gjennom en mekling med det formål å komme frem til en løsning.

Dersom det ligger an til å bli en barnetvist, anbefaler vi at du raskt tar kontakt med en advokat. En barnefordelingssak kan være både sårbar og kompleks, og som din advokat kan vi bistå med gode råd og støtte. Vi vil se til at dine rettigheter ivaretas og gjøre vårt ytterste for at saken ender i en løsning som gagner alle parter.

Send melding til våre advokater - få raskt svar

hCaptcha

Ved å trykke "Send", aksepterer du våre personvernvilkår.

Ikon - utsagn

Far fikk omsorgen for hele ungeflokken etter sak i tingretten og lagmannsretten. Mor fikk kun begrenset samvær under tilsyn av barnevernet. Årsaken var hennes vold mot far og barn.

Advokat Sjak R. Haaheim

Ikon - utsagn

Mor fikk tilbakeført barn, etter at hun først tapte i lagmannsretten. Nye forhold gjorde at tingretten og lagmannsretten fant at det var best for barnet å bo hos mor tre år senere.

Advokat Arne Donald Andersen

Når familievern, parterapi eller samlivsterapi ikke fører frem

Det hender at foreldre ikke blir enig om foreldreansvar, fast bosted eller samvær ved samlivsbrudd. Hvis partene ikke blir enige, og forsøk på megling ikke har løst tvisten, er domstolen neste stopp. Normalt forsøker også partene og domstolene å mekle, for å nå frem til et forlik.

Vi er ofte involvert i saker hvor omsorgshaveren har vært eller er utsatt for vold, eller barna har vært eksponert for vold. Det er kjent at vold ikke nødvendigvis stanser etter et brudd - bruk av barn som fortsatt krenkelse av den voldsutsatte er ganske vanlig. Da er ikke megling like egnet under domstolsbehandlingen.

Erfaring med overgrepssaker mot barn

Vi har også bred erfaring i saker hvor overgrep mot barn er tema.I disse tilfellene trer barnelovens beskyttelsesmekanismer inn for å verne barnet. Etter endringer som trådte i kraft 1. januar 2014, skal domstoler i større grad fokusere på barneperspektivet, fremfor de voksnes rettigheter.

Ikke sjelden bistår vi som bistandsadvokat i en straffesak, og bistår også når tvisten etter barneloven kommer opp. Da er vi med deg hele veien.

Hvis du er bekymret for barnebortføring, har vi spesialkompetanse på det. Ring +47 482 81 100, eller send inn ditt spørsmål til oss, så får du raskt svar.