Foreldreansvar, daglig omsorg og samvær

Tvist om barn? Du kan være trygg på at vi kan gi gode råd tilpasset din situasjon, eller argumentere for deg i retten. Vårt lille firma har nær 50 års erfaring fra rettssalen. Send inn skjemaet eller ring +47 482 81 100 for en gratis og uforpliktende samtale, når du har flere spørsmål enn svar.

Vi er tilgjengelige når du trenger det, vi er rimelige - og vi er med deg hele veien.

Send melding til våre advokater - få raskt svar

hCaptcha

Ved å trykke "Send", aksepterer du våre personvernvilkår.

Ikon - utsagn

Far fikk omsorgen for hele ungeflokken etter sak i tingretten og lagmannsretten. Mor fikk kun begrenset samvær under tilsyn av barnevernet. Årsaken var hennes vold mot far og barn.

Advokat Sjak R. Haaheim

Ikon - utsagn

Mor fikk tilbakeført barn, etter at hun først tapte i lagmannsretten. Nye forhold gjorde at tingretten og lagmannsretten fant at det var best for barnet å bo hos mor tre år senere.

Advokat Arne Donald Andersen

Når familievern, parterapi eller samlivsterapi ikke fører frem

Det hender at foreldre ikke blir enig om foreldreansvar, fast bosted eller samvær ved samlivsbrudd. Hvis partene ikke blir enige, og forsøk på megling ikke har løst tvisten, er domstolen neste stopp. Normalt forsøker også partene og domstolene å mekle, for å nå frem til et forlik.

Vi er ofte involvert i saker hvor omsorgshaveren har vært eller er utsatt for vold, eller barna har vært eksponert for vold. Det er kjent at vold ikke nødvendigvis stanser etter et brudd - bruk av barn som fortsatt krenkelse av den voldsutsatte er ganske vanlig. Da er ikke megling like egnet under domstolsbehandlingen.

Erfaring med overgrepssaker mot barn

Vi har også bred erfaring i saker hvor overgrep mot barn er tema.I disse tilfellene trer barnelovens beskyttelsesmekanismer inn for å verne barnet. Etter endringer som trådte i kraft 1. januar 2014, skal domstoler i større grad fokusere på barneperspektivet, fremfor de voksnes rettigheter.

Ikke sjelden bistår vi som bistandsadvokat i en straffesak, og bistår også når tvisten etter barneloven kommer opp. Da er vi med deg hele veien.

Hvis du er bekymret for barnebortføring, har vi spesialkompetanse på det. Ring +47 482 81 100, eller send inn ditt spørsmål til oss, så får du raskt svar.