Forsvarer

Har du havnet i politiets søkelys og trenger en forsvarer? Det er lurt å ta kontakt med en av våre advokater så tidlig som mulig. Vi kan sikre at dine rettigheter blir ivaretatt, både under etterforskningen, og hvis saken havner i retten.

Vårt motto er «Vi er med deg hele veien». Vi er et lite advokatfirma, med lang erfaring og mye kunnskap innenfor strafferett og straffeprosess. Hos oss blir du ikke bare en i mengden, men vil få tett oppfølging fra oss helt til saken er avsluttet.

Du velger selv din advokat

Du kan fritt velge din forsvarer. Om du har fått en advokat oppnevnt, kan du velge en annen uten å måtte begrunne skiftet. Vi hjelper deg med det praktiske.

Hvis det offentlige ikke betaler for forsvarer i din sak, har du likevel rett til advokat på ethvert trinn av saken. Sett deg i forbindelse med oss for å få et tilbud om juridisk bistand.

Kontakt oss i dag!

Tjenester vi tilbyr

  • Forsvarer under etterforskning av straffesak.
  • Forsvarer under straffesak i retten.
  • Søknad om erstatning for uberettiget straffeforfølgning hvis saken henlegges.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende svar

Du har krav på en forsvarer i alle trinn i en sak, og det er en god idé å ta kontakt så tidlig som mulig. Vi kan for eksempel gi råd hvis du er kalt inn til avhør, og kan bistå deg under avhør og gjennom etterforskningen av saken. Hvis du tar kontakt tidlig i prosessen kan vi avklare hvilken hjelp du trenger, og om vi i det hele tatt kan bistå. Du kan sende oss en forespørsel via skjema på vår nettside, det er helt gratis og uforpliktende.

Finansiering

I alvorlige saker dekker det offentlige dine utgifter til advokat (fri rettshjelp) under etterforskningen, men det gjelder ikke alle tilfeller og er ingen automatisk rett. Hvis du må møte som tiltalt i retten, er hovedregelen at det offentlige dekker forsvarsadvokat for deg.

Hvis du er usikker på om du har krav på å få utgiftene dekket er det bare å ta kontakt, vi svarer raskt og kan hjelpe deg med å søke om å få kostnadene dekket. I mindre saker må du betale selv.

Les mer:

Fri rettshjelpVilkår og pris

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende svar

Det er helt gratis og uforpliktende å ta kontakt med oss for å be om råd dersom du trenger advokat eller ikke. Vi står klare til å hjelpe deg og svare på de spørsmål du skulle ha. Ta gjerne kontakt via skjema på vår nettside. Vi svarer raskt, og er med deg hele veien.

Hvis du er politianmeldt for en alvorlig straffbar handling, er det alltid klokt å ta kontakt med advokat så raskt som mulig.

Advokat Arne Donald Andersen

Arne Donald Andersen

Advokat

Send melding til oss - vi kan bistå ved barnebortføring

hCaptcha

Ved å trykke "Send", aksepterer du våre personvernvilkår.

Ikon - utsagn

Mann var anklaget for vold mot offentlig tjenestemann, for å ha spyttet en politimann på støvelen. Vi bistod ham i retten, slik at han fikk bot for et mildere straffebud - forulemping av politiet.

Advokat Sjak R. Haaheim

Ikon - utsagn

Mann tiltalt i stor narkotikasak, med flere titalls kilo amfetamin. Han ble bistått under etterforskningen, i tingretten og lagmannsretten, slik at han fikk belyst sitt syn på saken og fikk en riktig straff.

Advokat Arne Donald Andersen