Om profilen til Advokatoriet

Om firmaets logo

Favicon - Advokatfirmaet Advokatoriet AS

Advokatoriet AS har latt seg inspirere av Fru Justitia ved utforming av firmalogo, og valgt sverdet som symbol for den juridiske virksomheten.

Fru Justitia (fra latin) omtales gjerne som Rettferdighetens gudinne. Hun fremstilles ofte i vide gevanter, med bind for øynene, en skålvekt i den ene hånden og et sverd i den andre hånden. Hun symboliserer lov, rett og rettferdighet.

Bindet for øynene er symbol for upartiskhet. Justitia skal ikke la seg blende av annet enn de juridiske argumenter, og skal ikke la seg påvirke av hvem som argumenterer.

Skålvekten symboliserer at hun skal veie relevansen og vekten av de ulike argumenter som fremføres for henne. På mange måter er symbolikken så langt et uttrykk for domstolenes virksomhet.

Sverdet er symbol for at avgjørelsen skal håndheves, og at rett på papiret skal bli til rett i praksis. Advokatoriet AS har hentet sverdets symbolikk for firmaets virke. Sverdet skjærer gjennom et paragraf-tegn, for å vise at vi søker å gå rett på sak og styre unna unødige omveier.

I vår logo er sverdet endret fra Fru Justitias Middelhavssverd til en kopi av et gammelt vikingsverd, for i tillegg å symbolisere lang tradisjon for lov og rett her i landet.

Vår norske lovtradisjon spenner tilbake til 1200-tallet, da Magnus Lagabøte - til tross for strid med prelater og biskoper - skar gjennom og innførte sin landslov. Lagabøtes landslov var blant de første sentrale lovene i Europa. Hovedinnholdet var gjeldende rett i omtrent 400 år.

var en av den tidens mest moderne. Siden den gang er det gjort svært få endringer i Grunnloven. Denne konservative holdningen til verdier som ligger rundt 200 år tilbake i tid, er ganske spesiell. Få andre land enn Norge hegner så trofast rundt konstitusjonen.

Hva er et "advokatorium"?

Advokatoriet er bestemt form av advokatorium , som vi finner fra militærhistorien som et overordnet rettslig dekret, hvorved en oppfordrer til opprør mot gudløse småkonger og ymse annet. Slike advokatorier er ikke vanlig i norsk dagligtale - og sjeldent en del av den rettslige virksomheten blant norske advokater. Derfor ble Språkrådet uformelt konsulert ved stiftelsen av selskapet for å avklare om dette var et nyord som kunne aksepteres.

Språkrådet sammenlikener med liknende ord fra latin som laboratorium og auditorium, og finner at "då skulle det vera greitt å laga advokatorium. Derifrå er ikkje steget langt til bestemt form, advokatoriet, med stor forbokstav, sidan dette blir eit særnamn (egennavn på bokmål)".

"Vi er med deg hele veien"

Vi forstår at det å oppsøke en advokat kan være uttrykk for at ikke alt er så greit. Å hyre advokat innebærer et brudd i det vante, et avvik fra en normaltilstand, et behov for lovkyndig hjelp - kanskje i en krisesituasjon. Dette kjenner vi særlig til, fordi vi arbeider mye med bistandsoppdrag.

Derfor er vårt slagord at vi skal være med deg hele veien, og være din juridiske våpendrager. En våpendrager forlater ikke sin post, og er årvåken og handlekraftig på oppdragsgiverens vegne. Tett oppfølging når det skjer noe i saken er noe du kan forvente, hele veien til saken er avsluttet.

Derfra er veien kort til den engelske sangtittelen "You'll Never Walk Alone", som på en noe mer internasjonal måte representerer det samme budskapet.