Uenig med barnevernet?

Uenig med barnevernet? Utsatt for offentlige tvangsmidler etter barnevernloven? Du har fri rettshjelp etter akuttvedtak, ved omsorgsovertakelse eller adferdsplassering.

Ta kontakt med oss for et gratis og uforpliktende svar. Vi hjelper både foreldre og barn over 15 år, som har egne rettigheter i saken. Send inn skjemaet eller ring +47 482 81 100 for et raskt og uforpliktende svar fra en av våre drevne advokater.

Send melding til våre advokater - få raskt svar

hCaptcha

Ved å trykke "Send", aksepterer du våre personvernvilkår.

Ikon - utsagn

Mor hadde varslet barnevernet om adferdsproblemer hos barnet, og etter kort tid overtok barnevernet omsorgen. Hun tapte i Fylkesnemnda, men tingretten tilbakeførte barnet til mor.

Advokat Sjak R. Haaheim

Ikon - utsagn

Foreldrepar fikk tilbake omsorgen for barna, som barnevernet hadde tatt fra dem. Grundig gjennomgang og nye forhold gjorde at grunnlaget for tvang ikke lenger var til stede.

Advokat Arne Donald Andersen