Barnebortføring

Tiden er kostbar når et barn bortføres. Ta kontakt med vår advokat Sjak R. Haaheim, som en av få norske advokater som er spesialisert på barnebortføringssaker.

Når en forelder ulovlig tar et barn ut av landet i strid med foreldreansvaret, er dette barnebortføring. Det er også barnebortføring når en forelder holder et barn ulovlig i utlandet etter for eksempel ferie eller samvær.

Barn kan bortføres til eller fra Norge. Ulovlig flytting av barn innenfor landets grenser regnes ikke som barnebortføring - det er et vilkår at barnet må ha passert minst en landegrense.

Hovedformålet etter en barnebortføring er å få barnet tilbake til bostedslandet så raskt som mulig. Hvor barnet skal bo fast eller samværsordninger er ikke tema i barnebortføringssake

Advokat Sjak R. Haaheim har lang erfaring med å hjelpe foreldre som plutselig står midt oppe i en barnebortføring, og han står også på Justisdepartementets liste over en håndfull norske advokater med særlig ekspertise på kidnapping av barn.

Haagkonvensjonen 1980 er en viktig internasjonal avtale som mange land har underskrevet, dette kan du lese mer om lenger nede i teksten. 

Politiet har en viktig rolle ved barnebortføringer til utlandet, fordi både barn og bortfører kan etterlyses via internasjonalt politisamarbeid. Barnebortføring er også straffbart, og straffes normalt med relativt strenge straffer.

Noen ganger løses saken ved minnelige avtaler om å returnere med bortførte barn. Vi bistår med å velge og gjennomføre strategier for å få bortførte barn hjem.

Tjenester vi tilbyr

  • Advokathjelp for å forhindre barnebortføring.
  • Advokathjelp når barnebortføring har funnet sted, både fra Norge og til Norge.

Hvilke resultater har vi oppnådd?

Her er noen av resultatene vi har oppnådd i barnebortføringssaker til eller fra Norge:

  • Bistått mor med å få tilbakelevert barn fra Norge til Finland ved rettsprosess i Norge. Mor fikk medhold i retten og dekning av sine sakskostnader. Barnet ble tilbakelevert.
  • Bistått mor med å avverge tilbakeleveringskrav fra far i Tyskland i tre rettsinstanser. Mor fikk dekket sakskostnadene.
  • Bistått far med retur av barn fra et annet nordisk land, far fikk dom for erstatning i straffesaken.
  • Bistått far med å få tilbakelevert barn fra Norge til Belgia. Far fikk medhold i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett og fikk også dekket sine sakskostnader.
  • Bistått far i Sør-Afrika med tilbakelevering av flere barn fra Norge.
  • Bistått far med tilbakelevering av barn bortført til Polen, far fikk dom for erstatningskrav i straffesaken.
  • Samarbeid med klientens utenlandske advokat, bistand under rettsmøter i utlandet ved fysisk tilstedeværelse eller via videomøte.
  • Bistandsadvokat i straffesaken, bidrag til anmeldelse og forslag til etterforskningsskritt for politiet.

Ikke nøl med å kontakte advokat

Det er alltid bedre å forebygge enn å reparere. Tid er en kritisk faktor ved barnebortføring, og vi kan kaste oss rundt for å handle raskt i disse sakene. Ta derfor kontakt med oss med en gang du mistenker at ditt barn står i fare for å bli bortført. Det er aldri for tidlig å gripe inn. Loven har redskaper som kan forhindre at barn blir bortført, og vi kan også gi deg praktiske råd for å hindre bortføring, basert på vår lange erfaring med disse sakene.

Hvis et barn blir bortført til Norge går prosessen relativt raskt, og norsk rettsvesen har gode rutiner for behandling av barnebortføringssaker. Men ved barnebortføringer fra Norge til utlandet kan situasjonen være en annen. Hvor rask hjelp du får og hvor lang tid det tar før det lokale rettsvesenet tar grep og returnerer barnet, kan variere mye avhengig av hvilket land barnet blir bortført til.

Hurtigst mulig reaksjon er en viktig faktor, både for å unngå bortføring og for å få returnert barn til bostedslandet. Derfor er det ekstremt viktig at du tar kontakt så fort du mistenker at en barnebortføring er i gjære eller kan ha funnet sted.

Haagkonvensjonen 1980 om internasjonal barnebortføring

Hvis barnet blir bortført til et land som har tiltrådt Haagkonvensjonen 1980, gis det bistand fra norske myndigheter gjennom Barne- og familiedirektoratet (Bufdir). Vi kan bistå deg med å samle sammen dokumentasjon og levere søknad om tilbakelevering. Bufdir sender kravet om tilbakelevering til det andre landets sentralmyndighet. Noen ganger er det mulig å få til frivillig retur av barnet ved megling med bortfører, andre ganger må domstolen i det andre landet ta stilling til tilbakelevering.

Vårt motto «Vi er med deg hele veien» er inspirert av sangen «You’ll Never Walk Alone». Når du er på et stormfullt sted i livet, er det trygt å vite at noen går sammen med deg.

Advokat Sjak R. Haaheim

Sjak R. Haaheim

Advokat

Barnebortføring som straffesak – etterlysning

Barnebortføring er en straffbar handling. I straffeloven omtales barnebortføring som «omsorgsunndragelse» – barnet unndras fra omsorgen fra den andre forelderen med foreldreansvar.

Vi kan gi råd og bistå om bortføringen bør meldes til politiet. Politiet kan både iverksette etterforskning, og etterlyse barn og bortfører gjennom for eksempel Interpol.

Den gjenværende forelder får da status som «fornærmet», og kan få oppnevnt bistandsadvokat i straffesaken på det offentliges bekostning.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende svar

Ta gjerne kontakt via skjema på vår nettside. Vi svarer vanligvis raskt, og ved barnebortføring svarer vi enda raskere.

Send melding til oss - vi kan bistå ved barnebortføring

hCaptcha

Ved å trykke "Send", aksepterer du våre personvernvilkår.