Du kan være trygg på at vi er med deg hele veien

Når du tar kontakt med oss etter familievold eller seksuelle overgrep, kan du være trygg på at din historie blir mellom oss. Vi har taushetsplikt. Vi skreddersyr våre råd basert på din situasjon, vår lange erfaring og høye kompetanse. Våre advokater har kunnskapen - vi bruker vår kunnskap for å hjelpe deg fra rådvillhet til besluttsomhet.

Dette gjør vi som bistandsadvokat for deg

Bistandsadvokat under politietterforskning

 • Aktivt følge politietterforskningen ved å innhente og oppdatere dokumenter.
 • Informere fortløpende om status i etterforskningen og problemstillinger som kan berøre de fornærmede.
 • Svare på spørsmål fra fornærmede om rettslige problemstillinger under etterforskningen.
 • Se hvilke beviser det er viktig at politiet sikrer på dine vegne.
 • Være talsperson på vegne av fornærmede.
 • Være til stede hvis fornærmede skal politiavhøres, og ønsker bistand.
 • Delta under rettsmøter på etterforskningsstadiet på vegne av fornærmede, og informere om forhandlingene.
 • Vurdere og be om etterforskningsskritt som bør foretas for å sikre de fornærmedes interesser.
 • Se til at fornærmede har sine rettigheter i behold i forhold til prioritet i helsevesenet og så videre.
 • Yte en viss bistand i forhold til følgeskader av forbrytelsen, som for eksempel problemer i forhold til den fornærmedes bolig eller arbeidsforhold.
 • Forberede erstatningskrav for økonomisk tap og ikke-økonomisk tap (oppreisning for «tort og smerte», samt eventuell menerstatning ved varig og betydelig skade), fortløpende vurdere om enkelte krav bør oversendes voldsoffererstatningen raskt.
 • Informere om tiltalebeslutning (påtalemyndighetens anklagedokument til domstolen), eventuelt forklare henleggelse av en straffesak og påklage en henleggelse til høyere påtalemyndighet.

Bistandsadvokat under rettssaken

 • Bistå i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av forklaring for domstolen
 • Svare på spørsmål og informere fortløpende om forhold som berører fornærmede
 • Følge rettsforhandlingene og være fornærmedes talsperson overfor domstolen, gripe inn ved upassende spørsmål eller spørsmål som ikke fører saken videre.
 • Begjære og argumentere for lukkede dører eller at tiltalte bør fratre under fornærmedes forklaring
 • Stille spørsmål på fornærmedes vegne for å ivareta fornærmedes interesser
 • Legge frem og argumentere for fornærmedes erstatningskrav

Bistandsadvokat etterpå

 • Bistå med å forklare hva dommen innebærer, bistå i forbindelse med anke.
 • Bistå i forbindelse med utbetaling av erstatningen, eventuelt søke om utbetaling fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Tilgjengelige advokater

Vi forstår at mennesker som har opplevd noe vanskelig, har behov for å få tak i advokaten sin for å få svar på spørsmål. Derfor er våre advokater tilgjengelige når du trenger det. Hvis noen har tildelt deg en advokat du aldri får tak i og aldri får svar fra, kan du enkelt bytte advokat. Kontakt oss, så ordner vi resten.

Som klient hos oss får du tilgang til en kryptert portal hvor du kan logge deg på når du har mulighet. Dermed sikrer vi trygg kommunikasjon, som ingen andre har tilgang til. Når du spør, er det enkelt for oss å svare raskt. Vi bruker ikke vanlig, usikret mail, som andre kan snoke i. Vi er opptatt av våre klienters personvern, trygghet og sikkerhet.

Vi gir deg tilbud om time hos oss i løpet av kort tid etter du har tatt kontakt med oss. I det første møtet er vi pålagt å kontrollere identiteten din, og vi må få på plass noen formaliteter.

Ditt liv - dine valg

Det er ditt liv og dine valg. Vi forklarer om dine rettigheter og svarer på spørsmålene dine, og du får råd, basert på langvarige erfaringer med liknende saker som din. Vi er både ganske direkte og tydelige i våre råd - du får argumenter for og imot for de valgene du må ta. Vi forsøker å gjøre vanskelige valg litt lettere for deg.

Ikke sjelden hører vi at "hvem vil tro på meg, det er jo bare påstand mot påstand?" Som oftest er det feil. Som regel viser det seg mulig å skaffe andre beviser. Slik avklaring prøver vi å gi så raskt som mulig.

Hvis du velger politianmeldelse, har vi utviklet vårt eget konsept for å gjøre det på en måte som minsker belastningen på deg mest mulig. Om du ønsker det, bistår vi i avhøret hos politiet og gir deg konkrete råd om hvordan du skal slippe å bekymre deg for å forklare deg for politiet.

Vi vet at korrekt og presis informasjon er viktig. Derfor deler vi all relevant informasjon med deg, så snart vi får nye opplysninger.

Send melding til våre advokater - få raskt svar

hCaptcha

Ved å trykke "Send", aksepterer du våre personvernvilkår.