Våre advokater

Erfarne og faglig sterke advokater med juridisk kampkraft

Hos oss kan du være trygg

Partnervold? Seksuelle overgrep? Tvist om barn eller sak hos barnevernet? Barnebortføring? Personskade og erstatning? Forsvarsadvokat? Våre erfarne og faglig oppdaterte advokater kan hjelpe deg. Vi er et lite og spesialisert firma, med høy kunnskap, dedikerte advokater og lang erfaring innenfor våre fagfelt. Hos oss kan du være trygg på at vi er med deg hele veien - You'll Never Walk Alone.

Våre advokater

Sjak R. Haaheim | Arne Donald Andersen

Advokat haaheim

Advokat/managing partner

Sjak R. Haaheim

Sjak R. Haaheim har lang erfaring som dedikert og engasjert bistandsadvokat etter familievold, tvangsekteskap, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Han har jobbet med slike saker i retten i sort kappe, både som anklager i påtalemyndigheten og som privatpraktiserende advokat gjennom 20 år.

Han jobber også med barns rettigheter (barnefordeling/barnevern), og med erstatning etter personskade/voldsoffererstatning. Haaheim er også en av advokatene på Justisdepartementets liste over advokater spesialisert i barnebortføring til eller fra Norge.

På fritiden er Haaheim stolt eier av schäferhund, han er deltidsoffiser i Heimevernets innsatsstyrker, aktiv i forsvarsdebatten og er instruktør i Krav Maga - effektivt israelsk selvforsvar som passer for alle.

Bakgrunn og erfaring

 

2011-: Advokat og managing partner i advokatfirmaet Advokatoriet AS (Drammen og Tromsø). 15 års erfaring med familievold og seksuelle overgrep., spesialisert på oppdrag som bistandsadvokat.

2009-2010: Kortvarig innbeordret til Oslo statsadvokatembeter, politiadvokat i Søndre Buskerud politidistrikt i Drammen.

2002-2008: PolitiadvokatStovner politistasjon og ved Vold og sedelighetsseksjonen, Oslo politidistrikt.

2001-2002: PolitifullmektigStovner politistasjon, Oslo politidistrikt.

2001: Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo.

Foredragsvirksomhet, publikasjoner og verv

2014: Kapittelforfatter "Vold mot kvinner", red. Kjersti Narud, Cappelen Damm.

2011-: Medlem av Den norske advokatforenings faste utvalg forbistandsadvokater.

2014-: Varamedlem, Buskerud krets av Advokatforeningen

2002-2011: Foreleser for politi, helsevesen, barnevern og frivillige organisasjoner om familievold.

2005: Deltok på IAPs Conference on Domestic Violence, Haag.

2005: Forfatter av "Straffe!!!", Høyskoleforlaget

Godkjent obligatorisk etterutdanning

2012-2019: Medlem av Bistandsadvokatutvalget, Advokatforeningen

2019: Barneerstatning. Ansvarsgrunnlag og utmåling.

2019: Personskadekurs. Ansvarsgrunnlag og utmåling.

2019: Ansvarsgrunnlag i personskaderetten.

2018: Div etikk-kurs.

2018: Seminar om barnebortføring, Justis- og beredskapsdepartementet

2018: Det årlige bistandsadvokatkurset

2017: Det årlige bistandsadvokatkurset

2016: Foreleser - Rørosseminaret

2016: Seminar: Trepartsprosess - har vi fått det og er det ønskelig?

2015: E-kurs: Nytt i ny straffelov

2014: Det årlige bistandsadvokatkurset

2013: Det årlige bistandsadvokatkurset

2013: Seminar om barnebortføring, Justis- og beredskapsdepartementet

2013: Etikk, Buskerud krets

2012: Foreleser på krisesenterseminar

2011: Erstatnings- og forsikringsrett

2011: Det årlige bistandsadvokatkurset

2011: Seminar for bistandsadvokatene - terrorsaken

2011: Forberedelse og presentasjon av personskadeerstatningssak

2010: Kurs i saksbehandlingsprogram

2009: Advokatkurset, Oslo1987-: Soldat, befal og offiser i Heimevernet.

Medlem

Den norske advokatforening.

Forsvaret

2005-: Offiser i Heimevernets innsatsstyrker

1997-1998: Offiser i NATO-misjonen SFOR i Bosnia.

Advokat Andersen

Advokat/partner

Arne Donald Andersen

Arne Donald Andersen er advokat og partner i advokatfirmaet Advokatoriet AS. Han er dedikert, erfaren og kunnskapsrik innenfor strafferetten, enten som forsvarer eller bistandsadvokat, og på barnerettens område.

Han har mer enn 20 års erfaring som privatpraktiserende advokat, offentlig ansatt advokat og som anklager i påtalemyndigheten. Hans engasjement og evne til å se saker fra alle synsvinkler bidrar til gode løsninger for dem han bistår. Andersen er svært erfaren som skrankeadvokat, og du kan være trygg på at han vil være en aktiv juridisk våpendrager for deg i rettssalen.
Utenfor arbeidstiden er Andersen aktiv trimmer, både på sykkel, ski og med joggesko. Han er også glad i sang og musikk.

Bakgrunn og erfaring

 

Yrkesbakgrunn

2015-: Advokat/partner i advokatfirmaet Advokatoriet AS (Tromsø og Drammen)

2014-2015: Advokat, Advokatselskapet Skjærgård AS, Tromsø

2014: Kommuneadvokat, Tromsø kommune

2012-2014: Prosjektleder/rådgiver, Tromsø kommune

2010-2011: Advokat, Advokatfirma Hammervoll & Co, Oslo

1994-2010: Politiadvokat, Østerdal politidistrikt, Helgeland politidistrikt og Oslo politidistrikt (Vold, ran og sedelighetsseksjonen)

1994: Fengselsbetjent

1994: Cand. Jur. Ved Universitetet i Oslo


Spesialområder

Betydelig ledelses,- fag og resultatansvar samt prosess/prosedyreerfaring i alle rettsinstanser fra 16 år i påtalemyndigheten.

Tre år som advokat/kommuneadvokat med saker innen blant annet strafferett, kontraktsrett, fast eiendom og barnevern.

To år som kommunal rådgiver/prosjektleder i Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn med blant annet saksbehandlings,- resultat,- personal og budsjettansvar.


Godkjent videreutdanning

2019: Det årlige bistandsadvokatkurset

2018: Det årlige bistandsadvokatkurset

2017: Det årlige bistandsadvokatkurset

2015: Nytt i ny straffelov

2015: Det årlige ajourføringskurset

2014: Det årlige ajourføringskurset

2012: Advokatetikk - Skatt og avgift - Tvisteloven - Straffeprosessloven

2010: Advokatkurset


Medlem

Den norske advokatforening.