Mann i rullestol og kvinne med datamaskin snakker sammen på et kontor

Voldsoffererstatning

Hvis du har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett på voldsoffererstatning. Som bistandsadvokat er det en del av vårt oppdrag å søke om voldsoffererstatning på offeret sine vegner.

For de som ikke har bistandsadvokat, kan søknadsprosessen være en påkjenning i seg selv. Da er det viktig å ha gode støttespillere som kan bistå deg. Advokatene våre kan bistå deg med å søke voldsoffererstatning og hjelpe med å fikse erstatningskravet.

Hvem kan få voldsoffererstatning?

Alle som har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling kan ha krav på voldsoffererstatning. For eksempel hvis du har blitt utsatt for vold eller voldtekt. Det er også mulig å søke erstatning for barn som selv har opplevd vold, eller har vært vitne til vold mot en av sine nærmeste. Etterlatte etter dødsfall fra alvorlig vold kan også søke om erstatning. For å kunne søke om erstatning er det som regel et vilkår at saken er politianmeldt. Om saken blir henlagt hos politiet kan du fremdeles søke om voldsoffererstatning.

Fri rettshjelp og advokatbistand

Advokathjelp er ikke et krav for å kunne søke voldsoffererstatning, og Kontoret for voldsoffererstatning er pliktige til å veilede deg gjennom søkeprosessen via telefon og e-post. Mange velger likevel å få hjelp av en advokat for å få tettere og mer personlig oppfølging.

Det er ikke automatisk fri rettshjelp ved søknad om fri rettshjelp, våre advokater kan veilede deg om du tar kontakt med oss.

Hva dekker voldsoffererstatningen?

Hovedprinsippet er at voldsoffererstatningen skal yte «full erstatning» for det tapet som er forårsaket av den straffbare handlingen.

Normalt er det vanlig å snakke om to typer erstatning:

Erstatning for økonomisk tap

Denne delen av erstatningen skal dekke økonomisk tap som er oppstått, eller som mest sannsynlig vil oppstå i fremtiden.

Erstatningen skal krone for krone dekke disse tapspostene:

  • Påført tap, for eksempel tapt inntekt.
  • Påførte utgifter, for eksempel utgifter til behandling.
  • Fremtidig tap, for eksempel tapt inntekt i fremtiden.
  • Fremtidige utgifter, for eksempel fremtidige behandlingsutgifter.

Erstatning for ikke-økonomisk tap

Det kan også gis erstatning for ikke-økonomisk tap.

  • Oppreisningserstatning, som er en erstatning som utmåles for tort og svie, som et plaster på såret for de krenkelser som er påført.
  • Menerstatning, hvis det foreligger en kvalifisert varig og medisinsk skade.

Oppreisningserstatningen er skjønnsmessig, og beror blant annet på alvoret i krenkelsen, opplevelsen av krenkelsen, skader og varighet. Ved voldtekt er normalnivået 150.000 kroner, etter drap kan oppreisning til etterlatte ligge på opp mot 150.000 kroner.

Menerstatning forutsetter en varig, medisinsk uførhet. Det er tabeller for å regne ut menerstatningen, avhengig av blant annet uførhetsgrad.

Vi er med deg hele veien

Advokatene våre vet at det å søke om voldsoffererstatning kan være en stor påkjenning på toppen av den traumatiske hendelsen du har opplevd. Dette er ikke en prosess du trenger å gå gjennom alene. Ta kontakt hvis du trenger råd om voldsoffererstatning. Vi svarer raskt, og det er alltid helt gratis og uforpliktende å spørre.

0
Feed