Snapchat-ikon krysset over i rødt

Ikke bruk Snapchat!

Hvis noen du kjenner blir utsatt for vold fra samboeren eller voldtekt, kan du sikre beviser med telefonen din, slik at bevisene kan brukes mot en gjerningsmann senere. Bruk kameraet og lydopptakeren - men pass på at du ikke bare tar en snapp som forsvinner.

Ta vare på beviser

Du bør ta vare på bilder, lydfiler og film i mange år - også hvis du bytter telefon. Vi hører ofte venner si at "jeg tok bilder av blåmerker, men de er borte fordi jeg har kjøpt ny telefon..." Det er helt vanlig at det kan gå lang tid før den som er utsatt for vold eller voldtekt er klar til å anmelde den straffbare handlingen til politiet. Årsaken kan være skam, frykten for ikke å bli trodd eller uroen for at alt blir verre ved å varsle. Derfor er det viktig å lagre filene på en minnepinne eller på PCen, slik at viktige beviser ikke går tapt.

Bilder, lydfiler og videoopptak på mobiltelefon

Du kan bli et nøkkelvitne for kameraten eller venninnen din, fordi du kan sikre tidsnære beviser for hva som har skjedd, bare ved å bruke smarttelefonen du har i lomma når du forstår at noe straffbart har skjedd.

Hvis du tar bilder av blåmerker, kutt eller sår - ta mange bilder fra ulike vinkler. Ta nærbilder og oversiktsbilder, slik at andre lett kan se hva du tar bilder av og hvor eventuelle skader befinner seg. Ta gjerne også bilder i helfigur.

Du kan også bruke lydopptakeren eller videokameraet og snakke med den som er utsatt for overgrep. Still åpne spørsmål og få til en samtale med lyd og bilde. Her er noen spørsmål du kan stille:

  • Fortell hva som har skjedd.
  •  Hvem har gjort dette?
  • Når skjedde dette?
  • Hvor skjedde dette?
  • Hvorfor skjedde dette?
  • Gjør det vondt noe sted?
  • Jeg vil du skal peke på merker og sår, og forklar hvordan de ble til.

Bruk telefonen din. Men ikke bruk Snapchat, slik at viktige beviser går tapt.

Les mer: Økning av vold i nære relasjoner under pandemien

Vi er dine støttespillere

Vi tilbyr gratis råd og vurderinger under fire øyne for den som har vært utsatt for vold fra partneren sin eller opplevd seksuelle overgrep. Våre erfarne advokater har kunnskap til å gi råd, basert på den enkeltes behov.Vi presser ingen til å anmelde til politiet eller til å tie stille, men gir råd ut fra den erfaringen vi har i disse sakene. Slike samtaler foregår i trygge omgivelser, og vi er vant til å tenke på sikkerhet og trygghet.Ta gjerne kontakt i dag - vi er dine støttespillere.

0
Feed