Kvinne og barn holder hender

Våre tjenester: Barnebortføring

Når en av foreldrene tar barnet til et annet land uten den andre forelderens klare samtykke, eller holder barnet tilbake etter samvær/ferie, foreligger barnebortføring. Vi har spisskompetanse på å få bortførte barn hjem.

Barn kan bortføres til eller fra Norge. Ulovlig flytting av barn innenfor landets grenser regnes ikke som barnebortføring - det er et vilkår at barnet må ha passert minst en landegrense.

Hovedformålet etter en barnebortføring er å få barnet tilbake til bostedslandet så raskt som mulig. Hvor barnet skal bo fast eller samværsordninger er ikke tema i barnebortføringssaker.

Vi har lang erfaring med å hjelpe foreldre som plutselig står midt oppe i en barnebortføring. Haagkonvensjonen 1980 er en viktig internasjonal avtale som mange land har underskrevet, dette kan du lese mer om lenger nede i teksten. 

Politiet har en viktig rolle ved barnebortføringer til utlandet. Noen ganger løses saken ved minnelige avtaler om å returnere med bortførte barn. Vi bistår med å velge og gjennomføre strategier for å få bortførte barn hjem.

Tjenester vi tilbyr

  • Advokathjelp for å forhindre barnebortføring.
  • Advokathjelp når barnebortføring har funnet sted, både fra Norge og til Norge.

Ikke nøl med å kontakte advokat

Det er alltid bedre å forebygge enn å reparere. Tid er en kritisk faktor ved barnebortføring, og vi kan kaste oss rundt for å handle raskt i disse sakene. Ta derfor kontakt med oss med en gang du mistenker at ditt barn står i fare for å bli bortført. Det er aldri for tidlig å gripe inn. Loven har redskaper som kan forhindre at barn blir bortført, og vi kan også gi deg praktiske råd for å hindre bortføring, basert på vår lange erfaring med disse sakene.

Hvis et barn blir bortført til Norge går prosessen relativt raskt, og rettsvesenet har gode rutiner for behandling av barnebortføringssaker. Men ved barnebortføringer fra Norge til utlandet kan situasjonen være en annen. Hvor rask hjelp du får og hvor lang tid det tar før det lokale rettsvesenet tar grep og returnerer barnet, kan variere mye avhengig av hvilket land barnet blir bortført til.

Hurtigst mulig reaksjon er en viktig faktor, både for å unngå bortføring og for å få returnert barn til bostedslandet. Derfor er det ekstremt viktig at du tar kontakt så fort du mistenker at en barnebortføring er i gjære eller kan ha funnet sted.

Haagkonvensjonen 1980 om internasjonal barnebortføring

Hvis barnet blir bortført til et land som har tiltrådt Haagkonvensjonen 1980, gis det bistand fra norske myndigheter gjennom Barne- og familiedirektoratet (Bufdir). Vi kan bistå deg med å samle sammen dokumentasjon og levere søknad om tilbakelevering. Bufdir sender kravet om tilbakelevering til det andre landets sentralmyndighet. Noen ganger er det mulig å få til frivillig retur av barnet ved megling med bortfører, andre ganger må domstolen i det andre landet ta stilling til tilbakelevering.

Barnebortføring som straffesak – etterlysning

Barnebortføring er en straffbar handling. I straffeloven omtales barnebortføring som «omsorgsunndragelse» – barnet unndras fra omsorgen fra den andre forelderen med foreldreansvar.

Vi kan gi råd og bistå om bortføringen bør meldes til politiet. Politiet kan både iverksette etterforskning, og etterlyse barn og bortfører gjennom for eksempel Interpol.

Den gjenværende forelder får da status som «fornærmet», og kan få oppnevnt bistandsadvokat i straffesaken på det offentliges bekostning.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende svar

Ta gjerne kontakt via skjema på vår nettside. Vi svarer vanligvis raskt, og ved barnebortføring svarer vi enda raskere.

0
Feed