Mor holder barn

Våre tjenester: Barnevern

Har noen meldt bekymring til barnevernet? Er du uenig barnevernets avgjørelse eller har behov for advokathjelp i møte med barnevernet? Våre advokater har lang erfaring med barnevernssaker. Hos oss blir du ikke bare en i mengden.

Å ha behov for advokathjelp innebærer et brudd i det vante, en forandring fra den normale hverdagen. Dette er noe vi kjenner godt til, derfor er vårt slagord «Vi er med deg hele veien». Vi skal være din juridiske våpendrager, og en våpendrager forlater ikke sin post.

Bistand til foreldre og barn

Vi bistår med advokathjelp til både foreldre og barn. Foreldre og barn over 15 år har alltid partsrettigheter i barnevernssaker. Foreldre og barn har rett til gratis advokathjelp hvis det dreier seg om offentlige tvangsinngrep, som for eksempel beredskapshjem, fosterhjem eller institusjon. Våre advokater kan hjelpe, uansett om det er barn eller foreldre det er snakk om. Vårt hovedmål er alltid å finne den beste løsningen for barnet.

Tjenester vi tilbyr

  • Advokathjelp til barn over 15 år og foreldre i møte med barnevernet, undersøkelsessak mv.
  • Advokathjelp ved akuttvedtak.
  • Advokathjelp ved omsorgsovertakelse og atferdsplassering.

Finansiering

Hva koster advokathjelp i møte med barnevernet? I omfattende saker kan du be barnevernet om å dekke et visst antall timer advokathjelp når barnevernet skal undersøke barns omsorgsforhold. Da kan vi gå gjennom dokumenter eller være med deg i møter med barnevernet.

Hvis barnevernet vil bruke tvangsmidler (akuttvedtak, omsorgsovertakelse, atferdsplassering) og fremmer sak for fylkesnemnda, vil du få fri rettshjelp, uavhengig av inntekt eller formue.

Les mer:

Fri rettshjelp
Vilkår og pris

Hva har barnevernet lov til å gjøre?

  • Barnevernet har lov til å undersøke barns omsorgsforhold
  • Barnevernet har lov til å omsorgsplassere barn hvis lovens vilkår er oppfylt
  • Barnevernet har lov til å adferdsplassere barn hvis lovens vilkår er oppfylt
  • Barnevernet har lov til å akuttplassere hvis barnet er i umiddelbar fare
  • Barnevernet skal alltid ha hjemmel i loven
  • Barnevernet må bygge på et forsvarlig faktum, og saken må være godt nok opplyst
  • Barnevernet skal ivareta både barnets og foreldrenes rettigheter etter loven

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende svar

Det er helt gratis og uforpliktende å ta kontakt med advokatene i Advokatfirmaet Advokatoriet AS for å finne ut av om du trenger advokat eller ikke. Vi står klare til å hjelpe deg og svare på de spørsmål du skulle ha. Ta gjerne kontakt via skjemaet på vår nettside. Vi svarer raskt. Vi er dine støttespillere i møte med det offentlige.

0
Feed