Bamse i barneseng

Når et barn blir bortført

Hvis barnet ditt er bortført til utlandet, gjelder det å handle raskt.

Tid er en kritisk faktor i disse sakene: Ta forbindelse med meg med en gang det oppstår risiko for at et barn kan bli bortført. Det er alltid bedre å forhindre bortføring, enn å iverksette tiltak for å tilbakelevere barnet.

Jeg står på listen over norske advokater som har særlig kompetanse i barnebortføringer til eller fra Norge, og bistår oftest den forelderen som opplever at barn er bortført til et annet land eller holdes tilbake i et annet land.

Bortføringssaker hadde jeg også i min tid i påtalemyndigheten. Dette er det eneste saksfeltet hvor jeg opplevde 100 prosent oppklaring - alle barn kom til rette. Derfor er det naturlig at jeg også arbeider med disse sakene som privatpraktiserende advokat.

Planlagt eller spontan bortføring

Barnebortføring er svært belastende for den forelderen som plutselig oppdager at barnet er bortført: Bortføringer skjer gjerne brått og plutselig, uten forvarsel for barnet og den gjenværende forelderen. Sjokk, vantro og fortvilelse er helt naturlige reaksjoner på en unormal bortføringssituasjon.

Barnebortføring kan grovt deles i to hovedtyper:

For det første kan bortføringen være planlagt i detalj i forkant, og bortføreren er fast bestemt på å beholde barnet. Da kreves en rekke juridiske tiltak for å få barnet tilbakelevert.

Normalt jobber jeg i flere spor samtidig, og hurtighet er avgjørende for å kunne lykkes med tilbakelevering:

  • «Haag-sporet» : Svært mange land har ratifisert Haagkonvensjonen av 1980 om barnebortføring. Hovedregelen i konvensjonen er at barnet snarest skal returneres til bostedslandet. Domstoler i bortføringslandet skal kun vurdere om vilkårene for tilbakelevering er til stede - ikke hva som er «barnets beste». Tanken bak Haagkonvensjonen er at «barnets beste» best avgjøres i bostedslandet - ikke mens et barn er på flukt.
  • Politisporet: Barnebortføringer - eller «omsorgsunndragelse», som det heter i loven - er straffbare handlinger. Å involverte politiet tidlig, med tanke på internasjonal etterlysning og lokalisering er aktuelt.
  • Barnelovssporet: Noen ganger har gjenværende forelder ikke klar avtale med bortføreren om samværsordninger mv. Da kan det være aktuelt å be domstolen om en midlertidig avgjørelse som avklarer barnets rettslige tilknytning til foreldrene.
  • Dialogsporet: Det beste er alltid frivillig retur av barnet. Å komme i dialog med bortfører eller bortførers advokat for å forklare alvoret og legge til rette for tilbakelevering uten å involvere politi og domstoler vil løse tilbakeleveringen med lavest mulig tvistetemperatur mellom foreldrene.

For det annet hender det at bortføreren handler mer spontant. I disse tilfellene kan tilbakelevering sikres ved en god og krystallklar dialog, der bortføreren får reflektert over alvoret i handlingene og selv finner ut at det er hensiktsmessig å tilbakelevere barnet.

Finansiering

Tilbakelevering kan være en kostbar prosess for gjenværende forelder. Det er viktig å sjekke om du har forsikringer som dekker rettshjelp ved barnebortføring. Rettshjelp er gjerne inkludert i innboforsikring, og vilkårene avgjør om du har dekning. Dette må du undersøke hos ditt forsikringsselskap.

Hvis det blir straffesak, vil du normalt ha rett til gratis bistandsadvokat i straffedelen av saken.  Jeg ordner med søknad.

På visse vilkår kan du også søke om fri rettshjelp, men det er betinget av at du har ganske lav inntekt. Jeg kan gi deg en rask avklaring av om du kvalifiserer for fri rettshjelp.

 

0
Feed