Jente sitter med armene i kryss, foreldre krangler i bakgrunnen

Hjelp! Vi er uenig om barn

Samlivsbrudd kan være opprivende. Vi står parat til å finne gode løsninger for barna.

Ofte preges samlivsbrudd av sterke følelser mellom de voksne, og det er mye praktisk som må ordnes. Det kan være vanskelig å se gode løsninger for felles barn på kort og lang sikt. Da er det ofte lurt å snakke med erfarne advokater.

Hos oss får du ærlige og direkte råd, basert på vår erfaring med mange barnesaker gjennom mange år. I vår praksis opplever vi jevnlig at foreldre kan være dundrende uenige med oss innledningsvis, men ser saken klarere når noe av støvet har lagt seg.

Høy tvistetemperatur

Det er sjeldent nødvendig å yppe til «full krig» om barna, i en ellers uoversiktlig bruddsituasjon. Høy tvistetemperatur mellom foreldre kan i verste fall skade barna, og det er det ingen foreldre som vil – innerst inne.

Hovedregelen er at barn skal ha god kontakt med begge sine foreldre etter samlivsbrudd – av hensyn til barna. Unntaksvis er det problematikk som fører til at et barn må skjermes av ulike årsaker, og det kan være aktuelt med ulike former for tilsyn under samvær. Dette kan være situasjonen der det er fare for barns fysiske eller psykiske helse. Vi har lang erfaring med barnelovstvister der det er spesiell problematikk i kretsen rundt barna.

Det er hensiktsmessig å ta kontakt med en av våre advokater så tidlig som mulig etter et samlivsbrudd, for en gjennomgang av hva som har skjedd og konkrete råd knyttet til din situasjon. Jo flere fakta og gode råd du har å velge blant, dess bedre valg gjør du for dine barn. Vi kan bistå med råd og veiledning, men det er til slutt dine beslutninger og dine valg.

Det er Lov om barn og foreldre som regulerer foreldreansvar, fast bosted og samvær for barn. Når barna er under 16 år, må begge foreldre til megling hos familievernkontoret. Formålet er å bli enige om en avtale som foreldrene kan følge.

Vilkår: Meglingsattest

Hvis foreldrene ikke blir enige, og videre megling er uhensiktsmessig, vil familievernkontoret utstede en meglingsattest. En fersk meglingsattest er normalt et vilkår for neste trinn: Å reise sak for domstolen. Som erfarne skrankeadvokater bistår vi naturligvis også i retten.

I de vanligste tilfellene ønsker domstolen først å forsøke megling. Derfor oppnevnes det gjerne en sakkyndig psykolog som får i oppdrag å snakke med partene og kanskje barna, finne ut hva foreldrene egentlig er uenige om og forsøke å finne noe de kan bli enige om. I retten kan foreldrene bli enige om en midlertidig ordning, som de prøver ut en periode.

Noen ganger er tvistetemperaturen mellom foreldrene ekstra høy over tid, og verken megling ved familievernkontoret eller forsøk på megling i domstolen har noe for seg. Da oppnevnes gjerne en sakkyndig til å utrede foreldrenes omsorgsevner og vurdere barnas situasjon. Den sakkyndige får i oppdrag å skrive en rapport. Domstolen vil da fastsette tid og sted for en ordinær rettssak, hvor foreldrene, vitner og den sakkyndige får forklare seg. På bakgrunn av bevisene fremlagt for retten, avgjør retten hvor barna skal bo fast og samværsordninger.

Hvis situasjonen er akutt, kan domstolen også treffe midlertidige avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Det gjelder i saker hvor det er en høy tvistetemperatur, og hvor barna kan lide overlast ved å vente til en fullstendig rettssak. Den midlertidige avgjørelsen avgrenses enten til en dato, frem til neste rettsmøte, eller til barnelovstvisten er rettskraftig avgjort.

0
Feed