Bilde av vekt i forgrunn, advokat i møte med klient i bakgrunn

Vi kan være din bistandsadvokat

Vi hjelper ofre for seksuelle overgrep og ofre for familievold (vold i nære relasjoner) som bistandsadvokater. Bistandsadvokat er gratis. 

Du kan få bistandsadvokat på det offentliges bekostning etter tvangsekteskap, alvorlig vold som har gitt betydelig skade og ved straffbar barnebortføring. Også etterlatte etter drap har rett til bistandsadvokat.

Advokatoriet består av to advokater med til sammen mer enn 50 års erfaring i å forstå situasjonen og arbeide for mennesker som har blitt utsatt for alvorlige krenkelser. Ta kontakt med oss hvis du tror du kan ha rett på bistandsadvokat, så vil du få en rask avklaring.

Har du vært utsatt seksuelle overgrep eller vold?

Det er helt normalt å føle seg både fortvilet, rådløs og forvirret etter å ha vært utsatt for alvorlige straffbare handlinger. Dette er en helt normal reaksjon på en unormal situasjon.

Du kan få hjelp av oss selv om du ikke har anmeldt straffbare handlinger til politiet. Vi anbefaler at du kontakter oss før du går til politiet, hvis det ikke er en akutt situasjon. 

Hvis du er usikker på om du ønsker å gå til politiet, kan vi hjelpe deg å sortere argumenter, gi våre faglige vurderinger og – hvis du ønsker det – hjelpe til med anmeldelse og delta i politiavhør.

Med vår spesialkompetanse og erfaring hjelper vi folk fra hele landet, og med enkle teknologiske løsninger er vi lett tilgjengelige og kan snakkes ansikt til ansikt, hvis du ønsker det. Hos oss slipper du vente i månedsvis på time. Hvis det haster, får du time på dagen.

Tjenester vi tilbyr

  • Vurderinger og faglige råd før politianmeldelse av alvorlige straffbare handlinger, som for eksempel voldtekt/seksuelle overgrep eller familievold (vold i nære relasjoner).
  • Hjelp til å anmelde straffbare handlinger til politiet, bistand under politiavhør.
  • Bistandsadvokat under etterforskning, for å ivareta dine rettigheter og gi deg annen nødvendig hjelp og støtte.
  • Bistandsadvokat i retten, slik at du er trygg på at dine rettigheter blir ivaretatt før, under og etter en rettssak.
  • Hjelp til erstatningskrav mot skadevolder.

Våre tjenester er bygget på lang erfaring med å møte mennesker i krise, høy kunnskap om rettigheter og at våre advokater har arbeidet med disse sakene både som advokater og tidligere som anklagere i påtalemyndigheten.

Finansiering

Vurdering av politianmeldelse er gratis, uavhengig av om saken blir politianmeldt eller ikke og uavhengig av din inntekt.

Får du oppnevnt bistandsadvokat etter en anmeldelse, er det gratis for deg. Vårt salær dekkes av det offentlige, innenfor det som er rimelig og nødvendig i straffesaken.

Les mer:

Å politianmelde og gå gjennom en straffesak kan være en stor påkjenning på toppen av den traumatiske straffbare handlingen du er rammet av. Derfor er det viktig at du velger en advokat som står sammen med deg i en vanskelig situasjon, en advokat du føler deg ivaretatt av og som gir deg tett oppfølging gjennom hele prosessen. 

Dette er vår styrke. Vårt fokus er ikke bare å gi deg god faglig støtte, men også å være dine forkjemper og den som du kan lene deg på i en vanskelig tid. Husk at du ikke trenger å gå gjennom dette og føle deg forlatt og alene – du har noen på laget som kjemper for deg.

All informasjon er privat

All kommunikasjon mellom våre advokater og deg er kryptert og konfidensiell - også når du sender oss den første meldingen fra skjemaet på nettsiden. Som klient hos oss får du tilgang til en kryptert kundeportal, som skjermer kommunikasjon mellom advokaten og deg fra innsyn. På den måten kan du være trygg på at ingen andre har tilgang til dine private saker, det er ikke mulig for andre å se meldingen.

Vi har taushetsplikt

Vi har taushetsplikt, og skal tjene dine interesser - ingen andres. Vi er helt uavhengig av alle offentlige myndigheter og andre parter i saken.

Vi har heller ingen plikt til å varsle verken politi eller andre myndigheter. Det som er under fire øyne mellom deg og oss, forblir mellom oss hvis du vil det. Uansett hvordan du ønsker å gå videre med saken: Vi er her for å gi deg støtte, oppfølging og rådgivning. Du trenger ikke gå gjennom prosessen alene, vi er her for deg.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende svar

Det er helt gratis og uforpliktende å ta kontakt med våre advokater for å avklare om du trenger advokat eller ikke. Vi står klare til å hjelpe deg og svare på de spørsmål du har. Ta gjerne kontakt via skjema på vår nettside. Vi svarer raskt, og ved alvorlige tilfeller svarer vi umiddelbart. Vi er dine støttespillere, tilgjengelig for å ivareta dine rettigheter.

0
Feed