Erfarne forsvarsadvokater

Du kan få oppnevnt gratis forsvarsadvokat hvis du er mistenkt eller anklaget for en straffbar handling. Vi har drevne advokater, med lang erfaring innenfor strafferett og straffeprosess. Send inn skjemaet eller ring oss på 4828 1100 - det er uforpliktende og uten kostnad. Det er du som velger din egen advokat i straffesak, ikke Staten.

Send melding til våre advokater - få raskt svar

Mann tiltalt i stor narkotikasak, med flere titalls kilo amfetamin. Han ble bistått under etterforskningen, i tingretten og lagmannsretten, slik at han fikk belyst sitt syn på saken og fikk en riktig straff.

Advokat Arne Donald Andersen

Barnefordeling, foreldrerett, bistandsadvokat, fri rettshjelp

Mann var anklaget for vold mot offentlig tjenestemann, for å ha spyttet en politimann på støvelen. Vi bistod ham i retten, slik at han fikk bot for et mildere straffebud - forulemping av politiet.

Advokat Sjak R. Haaheim

Bistandsadvokat, voldtekt, seksuelle overgrep, familievold

Du velger selv din advokat. Velg erfaring og kunnskap

Vår langvarige praksis også fra politi/påtalemyndighet innebærer at vi kan se saken fra flere sider. Dermed har vi gode forutsetninger for å ivareta dine rettigheter i straffesaken.


Du kan fritt velge din forsvarer. Om du har fått en advokat oppnevnt, kan du velge en annen uten å måtte begrunne skiftet. Vi hjelper deg med det praktiske.


Uansett hvem du velger, bør du ikke vente med å ta forbindelse med advokat. Jo tidligere ad  vokaten kan påbegynne sitt arbeid, dess bedre kan dine rettigheter ivaretas.


Hvis det offentlige ikke betaler for forsvarer i din sak, har du likevel rett til advokat på ethvert trinn av saken. Sett deg i forbindelse med oss

for å få et tilbud om juridisk bistand.