Har du krav på erstatning? Spør våre advokater!

Har du vært utsatt for hendelser eller skade som kan gi deg rett til erstatning? Våre advokater kan hjelpe deg med vurderingene og erstatningskrav.


I svært mange tilfeller kan du få dekket utgiftene til advokat for å forfølge et erstatningskrav, enten fordi det offentlige eller forsikringsselskapet bidrar med økonomisk dekning av juridisk bistand fra oss. Ta kontakt, så finner vi raskt ut av om du har muligheter til å få dekket advokatutgifter. Du kan ringe oss på 4828 1100, eller sende inn skjemaet.

  • Voldsoffererstatning etter partnervold eller seksuelle overgrep/voldtekt
  • Erstatningskrav mot skadevolder etter vold
  • Tap av forsørger
  • Erstatning etter trafikkulykker
  • Pasientskadeerstatning
  • Yrkesskade

Send melding til våre advokater - få raskt svar