Uenig med barnevernet?

Uenig med barnevernet? Utsatt for offentlige tvangsmidler etter barnevernloven? Du har fri rettshjelp etter akuttvedtak, ved omsorgsovertakelse eller adferdsplassering. Ta kontakt med oss for et gratis og uforpliktende svar. Vi hjelper både foreldre og barn over 15 år, som har egne rettigheter i saken. Send inn skjemaet eller ring 4828 1100 for et raskt og uforpliktende svar fra en av våre drevne advokater.

Send melding til våre advokater - få raskt svar

Bistandsadvokat, straffesak, gratis advokat, voldtekt

Barnefordeling

Vi har lang erfaring i saker som gjelder foreldreansvar, daglig omsorg og samvær.

Les mer
Bistandsadvokat, straffesak, gratis advokat, voldtekt

Bortføring

Advokat Sjak R. Haaheim hos oss er en av få advokater med spesialkompetanse.

Les mer
Bistandsadvokat, straffesak, gratis advokat, voldtekt

Familievold

Ofte griper barnevernet inn ved vold. Vi har erfaring og kunnskap i disse sakene.

Les mer

Foreldrepar fikk tilbake omsorgen for barna, som barnevernet hadde tatt fra dem. Grundig gjennomgang og nye forhold gjorde at grunnlaget for tvang ikke lenger var til stede.

Advokat Arne Donald Andersen

Barnefordeling, foreldrerett, bistandsadvokat, fri rettshjelp

Mor hadde varslet barnevernet om adferdsproblemer hos barnet, og etter kort tid overtok barnevernet omsorgen. Hun tapte i Fylkesnemnda, men tingretten tilbakeførte barnet til mor.

Advokat Sjak R. Haaheim

Bistandsadvokat, voldtekt, seksuelle overgrep, familievold