Bistandsadvokat, barnefordeling, barnebortføring, erstatning/voldsoffererstatning

Sjak R. Haaheim har lang erfaring som dedikert og engasjert bistandsadvokat etter familievold, tvangsekteskap, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Han har jobbet med slike saker i retten i sort kappe, både som anklager i påtalemyndigheten og som privatpraktiserende advokat gjennom 20 år.

Han jobber også med barns rettigheter (barnefordeling/barnevern), og med erstatning etter personskade/voldsoffererstatning. Haaheim er også en av advokatene på Justisdepartementets liste over advokater spesialisert i barnebortføring til eller fra Norge.

På fritiden er Haaheim stolt eier av schäferhund, han er deltidsoffiser i Heimevernets innsatsstyrker, aktiv i forsvarsdebatten og er instruktør i Krav Maga - effektivt israelsk selvforsvar som passer for alle.

Send melding til advokat Haaheim - få raskt svar

Åpent hele sommer

Også i ferietiden oppstår plutselig behov for akutt, juridisk bistand. Vi har åpent for nye oppdrag i hele sommer, slik at du ikke trenger være bekymret for at advokaten reiser på ferie og din sak stanser opp.

 

Nyt årets Norgesferie, så skal du vite at vi er med deg hele veien - også i feriesesongen.

Bakgrunn og erfaring

2011-: Advokat og managing partner i advokatfirmaet Advokatoriet AS (Drammen og Tromsø). 15 års erfaring med familievold og seksuelle overgrep., spesialisert på oppdrag som bistandsadvokat.

2009-2010: Kortvarig innbeordret til Oslo statsadvokatembeter, politiadvokat i Søndre Buskerud politidistrikt i Drammen.
2002-2008: PolitiadvokatStovner politistasjon og ved Vold og sedelighetsseksjonen, Oslo politidistrikt.
2001-2002: PolitifullmektigStovner politistasjon, Oslo politidistrikt.
2001: Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo.

 

Foredragsvirksomhet, publikasjoner og verv

2014: Kapittelforfatter "Vold mot kvinner", red. Kjersti Narud, Cappelen Damm.

2011-: Medlem av Den norske advokatforenings faste utvalg forbistandsadvokater.

2014-: Varamedlem, Buskerud krets av Advokatforeningen
2002-2011: Foreleser for politi, helsevesen, barnevern og frivillige organisasjoner om familievold.
2005
: Deltok på IAPs Conference on Domestic Violence, Haag.

2005: Forfatter av "Straffe!!!", Høyskoleforlaget

 

Godkjent obligatorisk etterutdanning

2012-2019: Medlem av Bistandsadvokatutvalget, Advokatforeningen
2019: Barneerstatning. Ansvarsgrunnlag og utmåling.

2019: Personskadekurs. Ansvarsgrunnlag og utmåling.

2019: Ansvarsgrunnlag i personskaderetten.

2018: Div etikk-kurs.

2018: Seminar om barnebortføring, Justis- og beredskapsdepartementet

2018: Det årlige bistandsadvokatkurset

2017: Det årlige bistandsadvokatkurset

2016: Foreleser - Rørosseminaret

2016: Seminar: Trepartsprosess - har vi fått det og er det ønskelig?

2015: E-kurs: Nytt i ny straffelov
2014: Det årlige bistandsadvokatkurset

2013: Det årlige bistandsadvokatkurset

2013: Seminar om barnebortføring, Justis- og beredskapsdepartementet

2013: Etikk,

Buskerud krets

2012: Foreleser på krisesenterseminar

2011: Erstatnings- og forsikringsrett

2011: Det årlige bistandsadvokatkurset

2011: Seminar for bistandsadvokatene - terrorsaken

2011: Forberedelse og presentasjon av personskadeerstatningssak

2010: Kurs i saksbehandlingsprogram

2009: Advokatkurset, Oslo1987-: Soldat, befal og offiser i Heimevernet.

 

Medlem

Den norske advokatforening.

Forsvaret

2005-: Offiser i Heimevernets innsatsstyrker
1997-1998: Offiser i NATO-misjonen SFOR i Bosnia.