Bistandsadvokat, barnefordeling, barnebortføring, erstatning/voldsoffererstatning

Sjak R. Haaheim har lang erfaring som dedikert og engasjert bistandsadvokat etter familievold, tvangsekteskap, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Han har jobbet med slike saker i retten i sort kappe, både som anklager i påtalemyndigheten og som privatpraktiserende advokat gjennom 20 år.

Han jobber også med barns rettigheter (barnefordeling/barnevern), og med erstatning etter personskade/voldsoffererstatning. Haaheim er også en av advokatene på Justisdepartementets liste over advokater spesialisert i barnebortføring til eller fra Norge.

På fritiden er Haaheim stolt eier av schäferhund, han er deltidsoffiser i Heimevernets innsatsstyrker, aktiv i forsvarsdebatten og er instruktør i Krav Maga - effektivt israelsk selvforsvar som passer for alle.

Send melding til advokat Haaheim - få raskt svar

Bakgrunn og erfaring

2011-: Advokat og managing partner i advokatfirmaet Advokatoriet AS (Drammen og Tromsø). 15 års erfaring med familievold og seksuelle overgrep., spesialisert på oppdrag som bistandsadvokat.

2009-2010: Kortvarig innbeordret til Oslo statsadvokatembeter, politiadvokat i Søndre Buskerud politidistrikt i Drammen.
2002-2008: PolitiadvokatStovner politistasjon og ved Vold og sedelighetsseksjonen, Oslo politidistrikt.
2001-2002: PolitifullmektigStovner politistasjon, Oslo politidistrikt.
2001: Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo.

 

Foredragsvirksomhet, publikasjoner og verv

2014: Kapittelforfatter "Vold mot kvinner", red. Kjersti Narud, Cappelen Damm.

2011-: Medlem av Den norske advokatforenings faste utvalg forbistandsadvokater.

2014-: Varamedlem, Buskerud krets av Advokatforeningen
2002-2011: Foreleser for politi, helsevesen, barnevern og frivillige organisasjoner om familievold.
2005
: Deltok på IAPs Conference on Domestic Violence, Haag.

2005: Forfatter av "Straffe!!!", Høyskoleforlaget

 

Godkjent obligatorisk etterutdanning

2012-2019: Medlem av Bistandsadvokatutvalget, Advokatforeningen
2019: Barneerstatning. Ansvarsgrunnlag og utmåling.

2019: Personskadekurs. Ansvarsgrunnlag og utmåling.

2019: Ansvarsgrunnlag i personskaderetten.

2018: Div etikk-kurs.

2018: Seminar om barnebortføring, Justis- og beredskapsdepartementet

2018: Det årlige bistandsadvokatkurset

2017: Det årlige bistandsadvokatkurset

2016: Foreleser - Rørosseminaret

2016: Seminar: Trepartsprosess - har vi fått det og er det ønskelig?

2015: E-kurs: Nytt i ny straffelov
2014: Det årlige bistandsadvokatkurset

2013: Det årlige bistandsadvokatkurset

2013: Seminar om barnebortføring, Justis- og beredskapsdepartementet

2013: Etikk,

Buskerud krets

2012: Foreleser på krisesenterseminar

2011: Erstatnings- og forsikringsrett

2011: Det årlige bistandsadvokatkurset

2011: Seminar for bistandsadvokatene - terrorsaken

2011: Forberedelse og presentasjon av personskadeerstatningssak

2010: Kurs i saksbehandlingsprogram

2009: Advokatkurset, Oslo1987-: Soldat, befal og offiser i Heimevernet.

 

Medlem

Den norske advokatforening.

Forsvaret

2005-: Offiser i Heimevernets innsatsstyrker
1997-1998: Offiser i NATO-misjonen SFOR i Bosnia.