Forsvarer, bistandsadvokat og advokat i barnesaker

Arne Donald Andersen er advokat og partner i advokatfirmaet Advokatoriet AS. Han er dedikert, erfaren og kunnskapsrik innenfor strafferetten, enten som forsvarer eller bistandsadvokat, og på barnerettens område.

Han har mer enn 20 års erfaring som privatpraktiserende advokat, offentlig ansatt advokat og som anklager i påtalemyndigheten. Hans engasjement og evne til å se saker fra alle synsvinkler bidrar til gode løsninger for dem han bistår. Andersen er svært erfaren som skrankeadvokat, og du kan være trygg på at han vil være en aktiv juridisk våpendrager for deg i rettssalen.

Utenfor arbeidstiden er Andersen aktiv trimmer, både på sykkel, ski og med joggesko. Han er også glad i sang og musikk.

Send melding til advokat Andersen - få raskt svar

Bakgrunn og erfaring


Yrkesbakgrunn

2015-: Advokat/partner i advokatfirmaet Advokatoriet AS (Tromsø og Drammen)

2014-2015: Advokat, Advokatselskapet Skjærgård AS, Tromsø

2014: Kommuneadvokat, Tromsø kommune

2012-2014: Prosjektleder/rådgiver, Tromsø kommune

2010-2011: Advokat, Advokatfirma Hammervoll & Co, Oslo

1994-2010: Politiadvokat, Østerdal politidistrikt, Helgeland politidistrikt og Oslo politidistrikt (Vold, ran og sedelighetsseksjonen)

1994: Fengselsbetjent

1994: Cand. Jur. Ved Universitetet i Oslo


Spesialområder

Betydelig ledelses,- fag og resultatansvar samt prosess/prosedyreerfaring i alle rettsinstanser fra 16 år i påtalemyndigheten.

Tre år som advokat/kommuneadvokat med saker innen blant annet strafferett, kontraktsrett, fast eiendom og barnevern.

To år som kommunal rådgiver/prosjektleder i Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn med blant annet saksbehandlings,- resultat,- personal og budsjettansvar.


Godkjent videreutdanning

2019: Det årlige bistandsadvokatkurset

2018: Det årlige bistandsadvokatkurset

2017: Det årlige bistandsadvokatkurset
2015: Nytt i ny straffelov

2015: Det årlige ajourføringskurset

2014: Det årlige ajourføringskurset

2012: Advokatetikk - Skatt og avgift - Tvisteloven - Straffeprosessloven

2010: Advokatkurset


Medlem

Den norske advokatforening.